Cursos CSSXB

por parroquiacarballo

Financiados por Cáritas

1. Intervención educativa nas familias para a integración escolar e socio-laboral de nenos, adolescentes, mocidade e adultos en situación ou risco de exclusión social, financiado por Cáritas

A) PROGRAMA DE APOIO ESCOLAR E EDUCATIVO:
– Para alumnos de Primaria  e Secundaria (ESO)
– De luns a xoves
– No Centro Social
– De 17 a 19 hs
– Comeza o 15 de outubro

B) PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
B.1-CURSOS PARA MELLORAR A XESTIÓN NO FOGAR:
– Nº de prazas: 30
– Data de celebración: a partir de xaneiro
– Local: no Centro Social

B.2- CURSO DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES:
– Nº de alumnos: 25
– Data de comezo do curso: 5 de novembro
– Lugar de celebración das clases: Centro Social

B.3-  CURSO DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS
– Nº de alumnos :20
– Data de comezo do curso: 5 de novembro
– Lugar de celebración: Centro Social

Financiados pola Consellería de Sanidade

2. CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
– Nº de alumnos: 20
– Nº de hs: 5
– Data a concretar
– Para os alumnos non usuarios de Caritas: 3 €

Financiados por Cáritas Diocesana

3. CURSO DE ALBANELARÍA
– Curso teórico-práctico de 100 hs.
– Nº de alumnos: 20
– Data de celebración:15 de outubro.
– Lugar de celebración: Casa de acollida “Fogar dona Basilisa”
– Para os alumnos non usuarios de Cáritas o importe do curso é de 125 €

Financiados por Cáritas Interparroquial

4. CURSO DE “AUXILIAR DE  AXUDA A DOMICILIO E XERIATRIA
– Data a determinar
– Horario de 16,30 a 20 hs
– Número de alumnos: 20.
– Para persoas en situación ou risco de exclusión social.
– Para os alumnos non usuarios de Cáritas o importe do curso será de  125 €

5. CURSO COMPLEMENTARIO AO DE AXUDA A DOMICILIO E XERIATRIA
– Curso de 80 horas
– Lugar: Centro Social.
– Data a concretar
– Para os alumnos non usuarios de Cáritas o importe do curso será de  125 €

 

Financiados por Cáritas en colaboración co Concello de Carballo

6.  CURSO DE CORTE E CONFECCIÓN-MAQUINISTA INDUSTRIAL
– Curso de 200 hs
– Lugar: Aula debidamente equipada cedida polo concello
– Data a concretar
– Para os alumnos non usuarios de Cáritas o importe do curso será de  125 €

7.  CURSO DE  AXUDANTE DE COCIÑA PROFESIONAL
– Curso de 100 hs, 60 teóricas e 40 prácticas
– Horario: De 16 a 20 hs
– Número de alumnos: 15
– Lugar: Locais da “Casa dos Oficios” (Forum)debidamente equipados.
– Para o alumnado non usuario de cáritas o importe do curso será de 125 €

8.  CURSO DE CAMAREIRO– Curso de 100 hs, con 50 clases teóricas e 50 prácticas
– Data a concretar
– Número de alumnos: 20
– Para o alumnado non usuario de cáritas o importe do curso será de 125 €

9. CURSO DE CHAPA E PINTURA EN AUTOMÓBILES
– Nº de alumnos: 20
– Data de comezo do curso: a determinar
– Para o alumnado non usuario de cáritas o importe será de 125 €

10. CURSO BÁSICO DE ELECTRICIDADE
– Nº de horas: 250 teóricas e prácticas.
– Nº de alumnos:20
– Para o alumnado non usuario de cáritas o importe será de 125 €

Cursos organizados polo Centro de Día e Inclusión Social

11. CURSO DE RECICLADO DE ROUPA, COSTURA, CORTE E CONFECCIÓN-MAQUINISTA INDUSTRIAL
– Curso de 300 hs
– Comeza no segundo trimestre: 9 de xaneiro.
– Horario de 16 a 19 hs
– Número de alumnos: 20
– Para os alumnos que non usuarios de Cáritas o importe é de 125 €

12. CURSO DE XARDINERIA– Curso teórico-práctico de 100 hs.
– Nº de alumnos : 25
– Para os alumnos non usuarios de Cáritas o importe do curso é de 125 €

13. CURSO DE  RESTAURADOR DE MOBLES E BRICOLAXE
– Curso práctico de 200 hs.
– Nº de alumnos 15
– Comeza a partir de novembro
– Para o alumnado non usuario de cáritas o importe do curso é de 125 €

14.  TALLER DE ALAMBRE
– Curso práctico de 30 hs.
– Nº de alumnos: 15
– Data a determinar
– Importe 20 euros mes

15. COCIÑA  E REPOSTERÍA
– Curso de 30 hs,
– Os xoves de20 a 22 hs.
– Nº de alumnos: 15.
– Importe 20 euros mes

16. NOVO TELECLUB:
A Asociación de Pais Católicos en colaboración coa Catequese Parroquial oferta ao longo de todo o curso, NO CENTRO SOCIAL, as tardes dos venres, sábados e domingos,  un local climatizado para que os nenos e adolescentes se reunan cos amigos a falar, xogar e entreterse de xeito sa e divertido coas seguintes actividades e cursos:
-Xogos de mesa
-Ping-Pong
-Futbolín
-Televisión
-Ordenador
-Campeonatos deportivos
-Rutas de senderismo.

17.  FORMACIÓN MUSICAL:
A) CORO DE VOCES BRANCAS
Para nenos/as a partir de nove anos.Previa proba de voz
– Días de ensaio os venres ás 19 hs.
– Lugar: Centro Social

B) CORO XUVENIL
Para cantar na misa do catecismo todos os domingos
– Ensaio antes da misa
– Participantes: todos os nenos e nenas a partir de 5º nivel

C) CURSO DE  GUITARRA.- Duración: 2 hs semanais.
– Nº de prazas:10.
– Importe: 20 € mes

D) ÓRGANO-TECLADOS
– Duración: 2 hs semanais.
– Nº de prazas:10.
– Importe: 20 € mes

18. ENCAIXE DE CAMARIÑAS
– Duración: dúas hs. semanais. Os mércores
– Número de prazas: 15.
– Importe: 18 € mes

19. FOTOGRAFÍA DIXITAL E VÍDEO
– Duración: 10 hs
– Nº de prazas: 10.
– Importe: 20 €

20. BORDADO E LABORES
– Duración: Tres días á semana dúas hs cada día.
– Nº de prazas: 12
– Importe. 15 euros

21. CURSO DE ABELORIOS
– Duración: dúas hs. Semanais-
– Nº de alumnas/os: 15
– Importe: 15 euros

22. TÉCNICAS DE PINTURA Para aprender a facer:
* Pan de ouro
* Estarcido ou decoración con plantillas.
* Decoupage servilletas.
– Importe: 15 euros.

23.  PINTURA DECORATIVA
* Pintura sobre tea.
* Deseños pintados á man sobre madeira, vidrio, resina, escaiola…etc.
* Pintura ao óleo
– Importe:15 euros

24.  ARTE FLORAL.
– Duración: dúas hs. semanais.
– Nº de prazas: 15
– Importe: 15 € mes

25.  CURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA
– Data de celebración:Durante o mes de Decembro.
– Duración: 10 hs
– Importe: 15 €.

26.  ESCOLA DE FORMACIÓN PARA NAIS/PAIS
– Asistencia libre.- Día e hora a convir cos interesados.

27.  CURSO DE  PRÁCTICAS DE PUERICULTURA PARA AXUDAR A NAIS E PAIS NA CRIANZA DOS FILLOS RECEN NADOS
• Preparado dos biberóns e que facer se o neno/a se atraganta ao inxerilo .
• Cambio de pañais, coidados e precaucións que deben terse en conta.
“ Coidados máis habituais para a atención correcta do bebé.

28.  CURSO BÁSICO PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO
– Nº de alumnos: 15

29.  CURSO BÁSICO DE INICIACIÓN AO VOLUNTARIADO SOCIAL DE CÁRITAS . Destinado a:
* Voluntarios que se incorporan aos labores de Cáritas
* Voluntarios que queren reciclarse.
* Calquera persoa interesada en coñecer Cáritas.
* Calendario: (os martes de Decembro como preparación ao Nadal)

30. FORMACIÓN PERMANENTE DOS VOLUNTARIOS:
Durante o curso Cáritas Interparroquial de Bergantiños, organizará coa colaboración de Cáritas Diocesana, diversos cursos e xornadas de formación  para o voluntariado,  nos que se tratarán os temas:
* Visita aos enfermos
* Voluntariado cos maiores
* Os retos da inmigración:
* Maltrato e muller:
* O acompañamento a persoas alcohólicas:

31. INICIACIÓN Á INFORMÁTICA  PARA NENOS/AS
Imaxen e son( fotografía e vídeo)
Iniciación á rede de internet, etc.-Días:luns  de 17 a 19 hs..
-Importe a convir coa entidade privada

32.  CURSO  DE INICIACIÓN Á INFORMÁTICA E XESTIÓN COMERCIAL PARA ADULTOS
*Iniciación básica
*Iniciación á rede de internet: correo electrónico, navegación, grupo noticias
*Aplicación da informática na xestión comercial.
– Días:luns e venres, en horario a convir coa entidade privada
– Nº de alumnos: 15 por grupo
– Curso  con material didáctico e un equipo informático para cada alumno

 

Cursos organizados por outras entidades

As diversas Asociacións que integran o Organigrama do Centro Social tamén organizan un variado programa de cursos e actividades desde outubro a xullo nos locais do Centro Social, dos que se informa puntualmente por cada unha das asociacións organizadoras..

O Centro Social, na liña de ser un espazo aberto a todos (persoas e colectivos) facilita as súas aulas para poder impartir calquera tipo de cursos, actividades ou reunións.

NOTA: O SALÓN DE ACTOS da Parroquia tamén se pon a disposición para calquera actividade ou reunión de todos os que o soliciten.

Información e matrícula

Na Conserxería do Centro de día e inclusión Social, en horario de 16,30 a 21 hs.
•  Teléfono: 981757160
• Hai que matricularse en todos os cursos, incluso nos gratuítos
• No momento de inscribirse farase o pago da matrícula e entregarase unha fotocopia do DNI

 

DESTINATARIOS:
• Nenos, mozos e maiores

 

APERTURA DE CURSO:
Os cursos comezarán a partir do 1 de Outubro.
O inicio de cada curso dependerá do mínimo de alumnos establecidos para cada un deles e fixado pola Dirección. Esta reserva o dereito de anular o turno ou turnos da actividade se non se cumplise ese mínimo, devolvendo o importe da matrícula ao alumnado.

× ¿Cómo puedo ayudarte?