Que podemos facer na Xornada Mundial do Enfermo?

por parroquiacarballo

A NIVEL PERSOAL:

Xesús di que en cada enfermo  visitámolo a él.¿Visito aos meus amigos e familiares enfermos?
-Podo visitalos individualmente acompañándoos na súa casa ou no hospital
-Tamén podo participar de forma activa na Pastoral da Saúde (Grupo Visitadores enfermos) da Parroquia
 
NA FAMILIA:

Na nosa familia faise moitas veces presente a enfermidade:
-¿Como coidamos a quen se pon enfermo?
-¿Como vivimos o coidado dos demais cando somos nós os que estamos enfermos?
-Ante una enfermidade grave, como familia cristiá ¿avisamos ao sacerdote para que visite e dé    os Sacramentos a tempo ao enfermo?
 
 NA PARROQUIA:
Mellorar a atención aos enfermos con total disponibilidade  para visitálos e levarlles a Comuñón
-Cos confirmandos visita ao Xeriatrico no Nadal, e axudar a traer na silla de rodas aos que queiran asistir á Misa en San Cristovo.
– A Celebración comunitaria da Santa Unción será o 5 de Maio  en Carballo , e na Semana Santa nas  Parroquias da Unidade Pastoral
-Misa polos enfermos de Alzheimer o día 24 de setembro
 
 EN CÁRITAS:
-Grupo de Visitadores de enfermos: Incorporar máis  voluntarios a este grupo.
-Seguir cada semana levando a Comuñón ao Xeriátrico, e ó Centro de día de Verdillo
Por favor avisen  na Parroquia para visitar aos enfermos e levarlles a  Comunión e  Santa Unción
 

También te puede Interesar

× ¿Cómo puedo ayudarte?