A Biblioteca (II)

por parroquiacarballo

Para dar idea do contido da Biblioteca, faremos varios apartados en espera dun catálogo xeral ben cumprido.

Así, temos:

-Sda Teoloxía, centrada no Concilio Vaticano II e con autores, uns tradicionais, outros máis avanzados.

-Historia.-Cuestión Xacobea. Salientemos a L. Ferreiro, Guerra Campos, así como a grandes documentos dos séculos XII, XIII.

-Historia Xeral.- Sobre a Catedral de Santiago, “Galicia no tempo”, obras de Barreiro Fernández e García Cortés, de Lucas Álvarez, Torres Rodríguez, Villares.

-Diccionarios, Gramáticas.- Do P. Sarmiento, Couceiro Fraijomil. Madoz, Queiruga, Ferro Ruibal. Gran Enciclopedia Galega.

-Xeografía.- Geografía General del Reino de Galicia (1.925-30), Camiño de Santiago, Peregrinaciones a Santiago. Obras del Instituto de E E. Bergantiñáns, “Santiago, Jerusalem, Roma”, “Notas Galicianas” de Pérez Constanti.

-Lingüística.- Toponimia.-Problemas F. de Amor Ruibal, Obras de Moralejo, Ballesteros, Encicl. Lingüística Hispana, Rivas Quintáns. Todas las obras de F. Cabeza Quiles.

-Literatura.-Valle Inclán, Cela, Pondal, Rosalía, Castelao, Rabanal, Filgueira Valverde, Brañas, Labarta.

-Arte.- Diccionarios de Pérez Costanti e Couselo Bouzas.- De arciprestazgos por Cardeso, Gende Franqueira. Lema Suárez e Rivadulla.

Historia Arte: Museos.- De Galicia: Chamoso e Filgueira, El Románico en provincias de Coruña y Pontevedra (4 tomos). Fariña Jamardo.- Fotografías antiguas de Santiago.

-Revistas.- Compostelanum, Encrucillada, Sal Terrae, Cuadernos de E E: Galegos.

-Música.-Gregoriano, Schuber, Beethoven, Mozart.- Valses, pasodobles, canción española.- José Mª Alcacer. Perossi, P Bilbao, Ugarte.

-Libros escolares, Manuales de texto.

 

También te puede Interesar

× ¿Cómo puedo ayudarte?