“Louvado sexas, meu Señor”

por

Este ano o día de San Francisco cadra en domingo. Boa ocasión para lembrar algo da encíclica ecolóxica do noso papa Francisco.

Non nos chama somentes a recoñecer o cambio climático, senón que pide que non fagamos da Terra, a nosa casa, un gran depósito, unha morea de lixo.

Os seres humanos non podemos degradar a Terra, despoboando bosques, destruíndo zonas húmidas, contaminando as augas, o chan e o aire”.

Padecemos a cultura do descarte “que afecta tanto ós seres humanos que excluímos, como ás cousas que axiña convertemos en porquería”.

Cada ano desaparecen milleiros de especies vexetais e animais”.

Hai moitos intereses particulares, económicos, que prevalecen sobre o ben común, e manipulan a información que vai en contra daqueles poderosos intereses”.

Endexamais a humanidade tivo tanto poder sobre si mesma, e nada é garante de que este poder vaia ser utilizado no ben da mesma humanidade”.

O adianto da ciencia e da técnica non equivalen a avance da humanidade”.

A solución ten que vir por combater a pobreza, devolver a dignidade ós excluídos e, conxuntamente, coidar a natureza.”

Debemos asumir o deber de coidar da creación con pequenas accións de a cotío e a educación ten que motivarnos para formar un estilo de vida”.

A natureza está chea de palabras de amor, pero, cómo poderemos escoitalas no medio de tanto ruído, distracción, dando culto só á apariencia? Facer cousas a toda velocidade, decote con présa… todo isto ten impacto no modo de tratar a natureza.

Velaí pequena síntese dalgúns parágrafos da encíclica do Papa. O mellor é lela paseniñamente e tela en cada casa.

También te puede Interesar

× ¿Cómo puedo ayudarte?